Tre stolar bredvid varandra.

Ge lärarstudenter en bra handledning med viktiga interkulturella perspektiv

Kurs

Handledning av lärarstudenter, interkulturella perspektiv, fördjupning

7.5 hp

Kursen är en fördjupning av den grundläggande handledarutbildningen. Fokus ligger på handledning av lärarstudenter, med inriktning mot att lära för, och genom, interkulturalitet på ett fördjupat sätt. Du får möjligheten att utveckla dina teoretiska kunskaper genom att läsa forskningslitteratur och källtexter i koppling till kursens teman.

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Utvecklade färdigheter för att ge lärarstudenter en bra handledning Kursen ger dig fördjupade teoretiska kunskaper med fokus på interkulturella perspektiv. Efter studierna har du utvecklat viktiga verktyg för att ge lärarstudenter en bra handledning under deras verksamhetsförlagda utbildning. Du har förståelse över begreppet interkulturalitet och dess betydelse och innebörd i handledarsituationen. Genom kursen har du även vidgat dina teoretiska perspektiv och förmågan att självständigt problematisera, hantera och analysera yrkesetiska dilemman som kan förekomma under handledning av lärarstudenter. Läs om lärarutbildningens forskning
Fördjupade teoretiska kunskaper i fem olika teman Kursen fokuserar på handledning av lärarstudenter, med inriktning mot att lära för och lära genom interkulturalitet på ett fördjupat sätt. Du får möjlighet att utveckla dina teoretiska kunskaper genom att läsa forskningslitteratur och källtexter kopplat till kursens fem olika teman: Samtal, kommunikation och handledning Interkulturalitet och religion Demokrati, läroplansteori, matrisen och bedömning Grupprocesser och konflikthantering Moralfilosofi Arbetssätt Denna kurs ges ute i våra samverkanskommuner en i taget. HT19 ges den i Järfälla. Kursen ges på 25% och innefattar totalt fem lärarledda tillfällen. De fem undervisningstillfällena är förlagda mellan klockan 14.00-18.00. Undervisningen består av föreläsningar, litteraturseminarier och eget arbete. Du examineras genom en hemtentamen. Seminariegrupperna består av cirka 20 deltagare och det förekommer enstaka grupparbeten.
Utveckla din handledningsförmåga genom fördjupade teoretiska kunskaper Kursen är en fördjupning av den grundläggande handledarutbildningen. Syftet är att du ska få kunskaper som bidrar till att du kan ge lärarstudenter en bra och givande handledning, genom interkulturella perspektiv under deras verksamhetsförlagda utbildning. Kursen fokuserar på handledning av lärarstudenter, med inriktning mot att lära för och genom interkulturalitet på ett fördjupat sätt. Du får under kursen möjlighet att utveckla dina teoretiska kunskaper genom att läsa forskningslitteratur och källtexter kopplat till kursens fem olika teman. Med interkulturella perspektiv kan du som handledare stimulera lärarstudenten i dagens mångkulturella skolmiljö.