Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.selänk till annan webbplats.

Handledning av lärarstudenter, interkulturella perspektiv, fördjupning

Behörighetskrav:

Lärarexamen eller motsvarande. Studenten ska även ha fullgjort kursen Handledning av studenter med interkulturellt perspektiv, 7,5 högskolepoäng, eller ha motsvarande kunskaper i handledning av lärarstudenter, inklusive matriskunskap.

Urval:

Mellan 30 och 285 högskolepoäng