Din framtid!

Utvecklade färdigheter för att ge lärarstudenter en bra handledning

Kursen ger dig fördjupade teoretiska kunskaper med fokus på interkulturella perspektiv. Efter studierna har du utvecklat viktiga verktyg för att ge lärarstudenter en bra handledning under deras verksamhetsförlagda utbildning.

Du har förståelse över begreppet interkulturalitet och dess betydelse och innebörd i handledarsituationen. Genom kursen har du även vidgat dina teoretiska perspektiv och förmågan att självständigt problematisera, hantera och analysera yrkesetiska dilemman som kan förekomma under handledning av lärarstudenter.