Vad ingår?

Fördjupade teoretiska kunskaper i fem olika teman

Kursen fokuserar på handledning av lärarstudenter, med inriktning mot att lära för och lära genom interkulturalitet på ett fördjupat sätt. Du får möjlighet att utveckla dina teoretiska kunskaper genom att läsa forskningslitteratur och källtexter kopplat till kursens fem olika teman:

  • Samtal, kommunikation och handledning
  • Interkulturalitet och religion
  • Demokrati, läroplansteori, matrisen och bedömning
  • Grupprocesser och konflikthantering
  • Moralfilosofi

Arbetssätt

Denna kurs ges ute i våra samverkanskommuner en i taget. HT19 ges den i Järfälla. Kursen ges på 25% och innefattar totalt fem lärarledda tillfällen. De fem undervisningstillfällena är förlagda mellan klockan 14.00-18.00. Undervisningen består av föreläsningar, litteraturseminarier och eget arbete. Du examineras genom en hemtentamen.

Seminariegrupperna består av cirka 20 deltagare och det förekommer enstaka grupparbeten.