Varför ämnet?

Utveckla din handledningsförmåga genom fördjupade teoretiska kunskaper

Kursen är en fördjupning av den grundläggande handledarutbildningen. Syftet är att du ska få kunskaper som bidrar till att du kan ge lärarstudenter en bra och givande handledning, genom interkulturella perspektiv under deras verksamhetsförlagda utbildning.

Kursen fokuserar på handledning av lärarstudenter, med inriktning mot att lära för och genom interkulturalitet på ett fördjupat sätt. Du får under kursen möjlighet att utveckla dina teoretiska kunskaper genom att läsa forskningslitteratur och källtexter kopplat till kursens fem olika teman.

Med interkulturella perspektiv kan du som handledare stimulera lärarstudenten i dagens mångkulturella skolmiljö.