Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.selänk till annan webbplats.

Handledning av lärarstudenter, interkulturella perspektiv

Behörighetskrav:

Lärarexamen eller motsvarande

Urval:

Mellan 30 och 285 högskolepoäng