Din framtid!

Utvecklade färdigheter för att ge lärarstudenter en bra handledning

Kursen ger dig utvecklade kunskaper för att genomföra bra handledning för lärarstudenter under deras verksamhetsförlagda utbildning. Efter kursen kan du välja att söka den fördjupande uppföljningskursen för att utveckla din handledarkompetens ytterligare.