Vad ingår?

Diskutera handledning utifrån dina egna erfarenheter och interkulturella perspektiv

Under kursen introduceras du för begreppet interkulturalitet. Begreppet sätts i relation till det uppdrag en handledare av lärarstudenter har.

Kursen behandlar följande frågor: Vad kan ett interkulturellt förhållningssätt vara i relation till handledning? Vad krävs av en handledare under den verksamhetsförlagda utbildningen? Vilket roll har högskolan under studentens verksamhetsförlagda utbildning? Hur ser min egen pedagogiska grundsyn ut och hur relaterar den till studentens syn och utbildningens mål?

Kursen utgår från dina, och dina kurskamraters, eventuella erfarenheter av handledning som sätts i relation till teorier om till exempel interkulturalitet och handledning.

Du kan välja att studera kursen i följande kommuner:

  • CPU Campus
  • CPU Järfälla
  • CPU Salem
  • CPU Stockholm (Skarpnäck)
  • CPU Stockholm (Skärholmen)
  • CPU Södertälje

Arbetssätt

Kursen ges på 25% både på Södertörns högskola och på Centrum för professionsutveckling (CPU) i följande kommuner: Huddinge, Salem, Södertälje, Järfälla och Stockholm.

Kursen är inte på distans utan innefattar totalt fem lärarledda tillfällen. De fem undervisningstillfällena är förlagda mellan klockan 15.00-18.00. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och eget arbete. Du examineras genom en hemtentamen.

Seminariegrupperna består av cirka 25 deltagare.