Varför ämnet?

Ge lärarstudenter en bra handledning under deras verksamhetsförlagda utbildning

Kursen ger dig kunskaper som bidrar till att du kan erbjuda lärarstudenter en bra och givande handledning under deras verksamhetsförlagda utbildning.

Kursen fokuserar på handledning av lärarstudenter med inriktning mot interkulturella förhållningssätt. Kursen belyser olika aspekter gällande handledning, som relationen mellan handledaren och lärarstudenten, handledarsamtal, högskolans förväntningar på handledaren och den utvecklingsmatris för professionsutvecklingen som används på Södertörns högskola.

Kursen ges på 25% både på Södertörns högskola och på CPU i följande kommuner: Huddinge, Salem, Södertälje, Järfälla och Stockholm.