Moas båge

Hur skrivs historien?

Kurs

Historieskrivning som politik: svart erfarenhet och sanningen om USA, 1619-2023

7.5 hp

Landets historia alltid haft skarp politisk laddning i USA, särskilt när frågor om nationens särart länkas till frågor om arvet från kolonialismen, inte minst slaveriets roll, inklusive dess efterverkningar sedan 1865. På senare år har laddningen blivit explosiv. Denna kurs tar avstamp i USA:s konflikter om historiebild för att ställa frågor om historieskrivningens politiska laddning, om hur historikers arbete kan spela politisk roll och hur dessa laddningar kan påverka historikers skapande av bilder av det förflutna.

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.