Södertörns högskola_moas båge

Fördjupad kunskap inom ett pedagogiskt forskningsområde

Kurs

Individuell specialisering i pedagogik

7.5 hp

Höst

50%

Campus

Under kursen förvärvas specialiserade kunskaper inom ett valt pedagogiskt forskningsområde som förberedelse för det självständiga vetenskapliga arbetet. Under kursen sammanställs, bearbetas och analyseras pedagogisk forskning inom det valda fältet.

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.