Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.se Länk till annan webbplats..

Intersectional Analysis: Identities, Ethnicity, Gender, Class and Sexuality

Behörighetskrav:

Bachelor's degree including 90 credits in Sociology or equivalent, and English 6/English B or equivalent.

Urval:

On the basis of previous university credits. Between 30 and 285 credits may be taken into account.