Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.selänk till annan webbplats.

Intersektionell analys: identiteter, etnicitet, genus, klass och sexualitet

Behörighetskrav:

Kandidatexamen med 90 högskolepoäng i sociologi eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Eng B eller motsvarande.

Urval:

Mellan 30 och 285 högskolepoäng