Södertörns högskola_moas båge

Förstå samhället och få verktyg att förändra det

Kurs

Intersektionalitet, jämställdhet och social rättvisa

7.5 hp

Höst

100%

Campus

Kusen vänder sig till dig som har en kandidatexamen i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne och som har ett intresse för genusfrågor och vill fördjupa dina kunskaper.

Kursens fokus ligger på den politiska sfärens styrningsmekanismer och hur dessa kan användas för att motverka olika former av ojämlikhet och verka för jämställdhet och rättvisa. Under kursen får du en inblick i hur man kan bedriva förändringsarbete i en global och europeisk kontext. Du får också en fördjupad kunskap om den nordiska välfärdsmodellen och begreppet jämställdhet.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.