Vad ingår?

Vad ingår?

Kursen utgår från ett intersektionellt perspektiv på social rättvisa. Det innebär att du tillsammans med dina kursare och lärare utforskar samspelet mellan maktordningar i relation till frågor om social förändring och rättvisa. I kursen anläggs genomgående kritiska perspektiv på centrala begrepp och du övar på att analytiskt granska och problematisera statliga styrmedel och politiska strategier utifrån olika perspektiv. Under kursen har du möjlighet att fördjupa dig i forskning kring en valfri politisk förändringsstrategi.

Undervisningen sker i seminarieform och du tar själv ansvar för att förbereda och diskutera innehållet på kursen. Kursen är en del av magisterprogrammet i genusvetenskap med inriktning mot förändringsarbete. Du läser därför kursen tillsammans med magisterstudenterna. Kursen kan komma att hållas tillsammans med internationella studenter. Om så är fallet genomförs seminarierna på engelska. Du får då välja att lämna in de skriftliga inlämningsuppgifterna och hemtentamen på svenska eller engelska.