Stolsrader i föreläsningssal.

Fördjupa dig i aktuell religionsvetenskaplig islamforskning

Kurs

Islam och muslimska kulturer

7.5 hp

Vår

100%

Campus

Kursen är för dig som vill fördjupa dig i de muslimska samhällenas liv, samhällsförändring, läroutveckling och historia. Du presenteras för den religionsvetenskapliga islamforskningen med utgångspunkt i nyutkomna och aktuella studier. Du väljer sedan ett område inom detta fält att fördjupa dig i.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Hälsa och välbefinnande Hälsa och välbefinnande
God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen
Genomförande och globalt partnerskap Genomförande och globalt partnerskap

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Unik kulturkompetens Religionsvetenskapen är unikt som ämne med starka kopplingar till både historiska och samtida perspektiv. Efter studier i religionsvetenskap väljer många att bli till exempel lärare eller journalister. Men religionsvetenskap är också användbart om du strävar efter att bli biståndsarbetare, forskare, omvärldsanalytiker eller vill arbeta över kulturgränser och i internationella sammanhang. Ämnet är relevant för dig som är nyfiken på och intresserad av andra människors sätt att leva och tänka, och söker att förstå det samhälle vi lever i. Läs om ämnets forskning
Fördjupad kunskap om aktuell forskning kring islam och muslimska kulturer Kursen ger dig kunskaper i de muslimska samhällenas liv, samhällsförändring, läroutveckling och historia. Kursen inleds med en allmän del där du får bred insikt i kunskapsläget inom den religionsvetenskapliga islamforskningen med utgångspunkt i några nyutkomna studier. Efter du bildat dig en uppfattning om forskningsfältet får du välja ett område att fördjupa dig inom. Arbetssätt Undervisningen sker i form av seminarier. Som en del av kursen deltar du vid religionsvetenskapens högre seminarier. Du examineras genom skriftliga PM-uppgifter samt obligatoriskt deltagande vid seminarier.
Ett viktigt ämne i samtiden I dagens mångkulturella samhälle är kunskap om religion nödvändigt för att vi ska kunna förstå och samspela med varandra. När du läser religionsvetenskap studerar du olika aspekter av religion ur historiska, samtida, globala och lokala perspektiv hur dessa samspelar med varandra. Ämnet tar upp olika religiösa traditioner som kristendom, judendom, islam, hinduism, buddhism och esoterism. Du får också studera hur människor tolkar och utövar sin religion samt reflektera kring religionernas koppling till politik, migration och genus. Då får även studera hur Sveriges religiösa landskap har förändrats genom historien. Religionsvetenskapen ger dig även möjlighet att fördjupa dig inom områden som du är särskilt intresserad av. I många länder är religion en stor del av kulturen. Det gör att du som läser religionsvetenskap får en unik kulturkompetens. Du lär dig att analysera och få en ökad förståelse för din omgivning – både för människor och de samhällen i vilka de lever.