Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.se Länk till annan webbplats..

Journalism and International Conflicts

Behörighetskrav:

Bachelor's degree in Humanities or Social Sciences subject, and English 6 or English B or equivalent.

Urval:

Mellan 30 och 285 högskolepoäng