Fåtöljer och konstverk

Bredda din kompetens med fokus på konst i det offentliga rummet

Kurs

Konst i det offentliga rummet

7.5 hp

Vår

100%

Campus

Fördjupa din kunskap inom konstvetenskap med fokus på konst i det offentliga rummet. Denna kurs riktar sig till dig som tidigare läst konstvetenskap och vill bredda din kompetens, antingen för din framtida yrkesroll eller forskningsuppgifter inom området.

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Arbeta inom konst- och kultursektorn eller studera vidare på avancerad nivå Du förbereds under kursens gång för uppdrag som producent av konst i det offentliga rummet, konstkritiska uppdrag, eller utredningsuppdrag inom fältet. Kursen kan också utgöra en förberedelse för forskningsuppgifter inom området. Efter studier i konstvetenskap är du förberedd för arbete inom konst- och kultursektorn. Exempel på arbetsplatser är olika museer, konsthallar, gallerier eller bildkonstinstitutioner. Andra yrkesmöjligheter är att rikta in sig mot skrivande, konstkritik, förlagsverksamhet eller arbeta som curator för konstutställningar. Du kan kombinera studier i konstvetenskap med studier i andra ämnen för att bredda din kompetens. Du kan även välja att studera vidare på avancerad nivå för att sedan söka forskarutbildning och arbeta med forskning eller som lärare på högskolenivå. Efter studier i konstvetenskap har du goda kunskaper i akademiskt skrivande. Du har tränat upp en kritisk analysförmåga och erfarenhet av kritiskt läsande samt granskande av avancerad forskningslitteratur. Du har haft övning i att snabbt författa och strukturera text, såväl som att hantera källor och vetenskaplig formalia. Utanför yrkeslivet har du glädje av dina kunskaper om människans bildskapande, historiskt och nutid. Du har kunskap och förmåga att hänga med i den estetiska debatten i stort, genom din kritiska förmåga att tolka både text och bild. Vad gör tidigare studenter nu? Tidigare studenter har i huvudsak gått vidare längs två vägar. En del mot högre akademiska studier, på master och forskarnivå. En del mot arbete inom konst- och kultursektorn. Tidigare studenter arbetar idag i olika roller inom konst- och kulturvärlden. Bland annat på gallerier, museer, konsthallar och andra kulturinstitutioner. Andra arbetar som konstkritiker eller på förlag. Läs om ämnets forskning
Analysera och kritiskt diskutera konst i det offentliga rummet Under kursens gång kommer du att analysera och kritiskt diskutera konstverk i det offentliga rummet, konstverk som är producerade såväl i institutionella som i autonoma sammanhang. Du kommer att analysera konsten utifrån rum-teoretiska modeller och studera av konkreta, empiriska exempel. Arbetssätt Kursen består av seminarier, föreläsningar, studiebesök och forskningspresentationer. Du kommer att examineras genom seminariedeltagande, obligatorisk närvaro vid studiebesök, skriftliga individuella inlämningsuppgifter, muntliga gruppredovisningar och skriftlig hemtentamen.
Har du ett intresse för konst, bilder och visuella fenomen? På Södertörns högskola integreras ämnet konstvetenskap med mångkulturella perspektiv samt genus- och klassaspekter. Du får djupdyka i konstens historia såväl som att granska konst ur ett nutida och modernt perspektiv. Ämnet bygger på en teoretisk grund, vilket ger dig en stark kompetens när det kommer till modern och samtida konstvetenskap. Teoretiska moment varvas med praktiska moment. Genom studier i konstvetenskap får du arbeta med olika temaområden kopplat till begrepp, berättelser, frågor och metoder. Klassisk konsthistoria sammanförs med visuella kulturstudier. Det inkluderar allt från konstverk till massbilder, arkitektur och design. Ämnet konstvetenskap interagerar med flera externa aktörer. Genom möten med yrkesverksamma inom konst- och kulturområdet får du under studierna en bred insikt i branschen. Du möter bland annat konstnärer, experter och museichefer.