Vad ingår?

Analysera och kritiskt diskutera konst i det offentliga rummet

Under kursens gång kommer du att analysera och kritiskt diskutera konstverk i det offentliga rummet, konstverk som är producerade såväl i institutionella som i autonoma sammanhang. Du kommer att analysera konsten utifrån rum-teoretiska modeller och studera av konkreta, empiriska exempel.

Arbetssätt

Kursen består av seminarier, föreläsningar, studiebesök och forskningspresentationer. Du kommer att examineras genom seminariedeltagande, obligatorisk närvaro vid studiebesök, skriftliga individuella inlämningsuppgifter, muntliga gruppredovisningar och skriftlig hemtentamen.