Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-03-25

kl. 10:48

Stäng meddelande

Vad ingår?

Analysera och kritiskt diskutera konst i det offentliga rummet

Under kursens gång kommer du att analysera och kritiskt diskutera konstverk i det offentliga rummet, konstverk som är producerade såväl i institutionella som i autonoma sammanhang. Du kommer att analysera konsten utifrån rum-teoretiska modeller och studera av konkreta, empiriska exempel.

Arbetssätt

Kursen består av seminarier, föreläsningar, studiebesök och forskningspresentationer. Du kommer att examineras genom seminariedeltagande, obligatorisk närvaro vid studiebesök, skriftliga individuella inlämningsuppgifter, muntliga gruppredovisningar och skriftlig hemtentamen.