Vad ingår?

Studera den komplexa relation mellan narration, representation och historisk kontext

Kursen behandlar den komplexa relationen mellan narration, representation och historisk kontext, samt hur de kan omge en bildmiljö. Du undersöker begreppet kritik i förhållande till konst och hur du på djupet granskar, värderar och omvärderar den. Stora delar av kursen utgår från fallstudier som hämtas från enskilda material. Teman varierar och kan vara allt från politisk satir till kulturarvsbegrepp, kommersiella bilder och måleri och miljöskapande med konstnärliga förtecken.

För att du ska få möjligheten att grotta ner dig på djupet i analyserna, och arbeta med metoder som fokuserar på den historiska materialiteten, fokuserar kursen på en avgränsad period och geografi.

Kursen behandlar vedertagna och omstridda begrepp som mode, smak, kvalitet, förnyelse och värde. Under kursen studerar du även möjligheterna och fallgroparna i den moderna tidens etablerade kunskapstraditioner som baserar sig på dikotomier. Bland annat som natur och kultur, kropp och själ samt centrum och periferi.

Arbetssätt

Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng och ges på helfart. Undervisningen sker i form av seminarier och studiebesök. Du examineras genom en skriftlig hemtentamen samt obligatorisk närvaro vid studiebesök och seminarier. Du examineras även genom både skriftliga och muntliga uppgifter.