Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna. Om du befinner dig i högskolans lokaler, tänk på att hålla avstånd till andra. För att minska smittspridningen har vi valt att stänga alla grupprum i biblioteket.

Uppdaterad:

2020-04-08

kl. 10:19

Stäng meddelande

Vad ingår?

Vidga din teoretiska kunskapssyn inom analyskategorier som kultur, etnicitet, identitet och berättande

Kursen ger dig en teoretisk fördjupning inom flera kategorier. Kursen behandlar tankar om och vetenskapliga perspektiv på kulturella identiteter och historiska processer i Europa. Detta genom att sammanlänka etnologiska och folkloristiska perspektiv med bredare teoretiska perspektiv inom samhällsvetenskap och humaniora.

Du får analysera områden som bland annat kultur, etnicitet, identitet, ritual och berättande. Du studerar empiriska arbeten och anför teoretiska diskussioner om dessa områden, med utgångspunkt i internationell etnologisk forskning och relaterade discipliner.

Kursen vidgar din teoretiska kunskapssyn samt vetenskapliga praxis inom etnologiämnet. Du får även träna dig i både akademiskt tal och skrivande.

Arbetssätt

Undervisningen sker främst i form av föreläsningar och seminarier. Du examineras genom muntliga presentationer, skriftliga inlämningsuppgifter, seminariedeltagande samt författande av en kortare uppsats. Det är även obligatorisk närvaro på etnologiämnets högre seminarier.