Vad ingår?

Lär dig identifiera hur kvalitativa analyser byggs upp

Under kursen Kvalitativa metoder lär du dig om kvalitativ metod och analys. Fokus ligger på att studera hur kvalitativa studier utförs i praktiken. Du lär dig empirisk fingerfärdighet, alltså konsten att ställa frågor som kan besvaras. Det innefattar också att du kan använda din empiri till att kunna säga något som går utöver det rent beskrivande och vardagstolkande. Under kursens gång lär du dig att identifiera hur, och med vilka teoretiska och metodiska redskap, kvalitativa analyser byggs upp.

Du får också diskutera hur frågeställningar formuleras och hur kvalitativa datainsamlingar kan användas i vetenskaplig analys.

Arbetssätt

Undervisningen sker främst i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Du examineras genom obligatoriskt deltagande på seminarier samt skriftliga inlämningsuppgifter.