Fördjupad förståelse för det pedagogiska ledarskapet

Kurs

Ledarskap och delaktighet i pedagogisk praktik

7.5 hp

Höst

50%

Campus

Under kursen utvecklar du en fördjupad förståelse för det pedagogiska ledarskapets teori och praktik. Vi diskuterar frågor om delaktighet och ansvar, makt och motstånd samt styrning och frihet utifrån både pedagogiska kunskapstraditioner och samtida pedagogisk forskning. Under kursen diskuteras också hur pedagogiskt ledarskap kan studeras och förändras i samklang med pedagogisk verksamhetsutveckling.

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.