Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.se Länk till annan webbplats..

Masterkurs i retorik: Tematisk fördjupning

Behörighetskrav:

Filosofie kandidatexamen innehållande minst 90 högskolepoäng från ämnet retorik

Urval:

Mellan 30 och 285 högskolepoäng