Aula

Med fokus på det professionella mentorskapets möjligheter

Kurs

Mentorsutbildning för en kvalitativ introduktionsperiod för nyutexaminerade lärare

Kursen ger dig som legitimerad lärare eller förskollärare kompetensen att agera som mentor för andra nyexaminerade lärare och förskollärare. Under kursen får du exempelvis kunskaper om yrkesetik, kollegialt utvecklingsarbete och samtalsmetodik. Genom praktiska övningar och vetenskaplig kunskap fördjupas förmågan att tala om undervisning och lärande på ett kvalificerat och nyanserat sätt.

Läs mer om utbildningen samt hur du söker på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Ansökningsperioden för läsåret 2021/22 är den 15 april–14 maj 2021.

I ansökan uppger du om du vill gå helt eller delvis på distans. I samband med din ansökan ska rektorn intyga att:

  • du är legitimerad lärare, förskollärare eller lärare i fritidshem
  • du har minst 6 års erfarenhet i yrket
  • du uppfyller kravet på yrkesskicklighet

När du gör din ansökan ska du även bifoga ett intyg som ska vara underskrivet av både rektorn och dig själv.

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.