Vad ingår?

Fördjupad medvetenhet kring metodfrågor

I kursen fördjupas den medvetenhet om metodfrågor som började ta form på grundnivå. De metoder som tas upp är samtliga aktuella inom forskningen och här stärks förmågan till problemlösning och organisation.

Undervisningen sker på heltid genom föreläsningar, seminarier och hemtentamen.