Din framtid!

Kunskap om historia, upplysningen och historietänkandets utveckling

Efter dina studier har du tränat dina akademiska förmågor. Du har ett kritiskt perspektiv i läsning och producering av texter och har kunskaper om historia, upplysningen och historietänkandets utveckling.