Vad ingår?

Ta del klassiska historiefilosofiska texter och intressanta diskussioner

Kursen är utformad i anslutning till undervisande lärares egna forskningsintressen. Du får en god introduktion till några av de centrala frågeställningarna på forskningsfältet i stort. Läsning av klassiska historiefilosofiska texter varvas med studiet av bredare kulturella praktiker. Du för diskussioner som har sitt ursprung i skiftande attityder till det förflutna och till framtiden.

Den största skillnaden mellan studier på grundnivå och nu är att du har större kvar på självständighet samt att det är mer avancerade seminarietexter.

Arbetssätt

Du har cirka två till fyra timmar lärarledd tid per vecka. Undervisningen sker främst av seminarier och du examineras genom aktivt seminariedeltagande och skrivuppgifter.