Varför ämnet?

Lär dig om hur vår tids uppfattning av begreppet historia kom till

Kursen behandlar det moderna historiebegreppets och historietänkandets utveckling och förvandlingar från upplysningen till idag.

När vi idag tänker på historien tänker vi oss gärna en process av kontinuerlig förändring. Inom historievetenskaperna studerar man denna process med avseende på dess drivkrafter och resultat. Det som vi avser med historia, är däremot ett relativt sent tankesätt, knappt 300 år gammalt. Idén om att mänskliga drivkrafter och attityder förändras över tid, och att samhällen kan rangordnas utifrån hur långt de har framskridit kulturellt och moraliskt, slog igenom på allvar under den period vi kallar för upplysningen. Det gav, från 1700-talet och framåt, ideologiskt understöd både åt kolonialismen och åt den moderna historievetenskapens framväxt.

Kursen ingår i området Historiska studier. Där samverkar ämnena arkeologi, etnologi, historia, idéhistoria och religionsvetenskap. Det innebär att kursen läses av studenter som har olika huvudområden. Den mångvetenskapliga miljön bidrar till att bredda dina historiska och kulturvetenskapliga perspektiv. Syftet är att du ska känna dig trygg i mål, metoder och forskningstraditioner i ditt huvudområde, och även i angränsande forskningsområden.