Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.selänk till annan webbplats.

Organisationer, makt och motstånd

Behörighetskrav:

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet genusvetenskap eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Sv B/Sv2 B eller motsvarande.

Urval:

Mellan 30 och 285 högskolepoäng