Vad ingår?

Fördjupa dig i vetenskapliga metoder och tekniker inom historia

Kursen ger dig en systematisk genomgång av vanliga tekniker och metoder som används i historisk forskning. Det innebär en fördjupning i metoder. Dessa metoder används på en nivå där avgränsningen mellan teori och vetenskapssyn ibland kan vara svår (till exempel hermeneutik och diskursanalys). Du fördjupar dig även i renodlade tekniker (till exempel kronologiska bestämningar och handskriftsläsning).

Kursen är en bra förberedelse för dig som ska skriva ett examensarbete på avancerad nivå. Detta eftersom kursen innefattar ett självständigt arbete där du får utveckla en lämplig metodansats för en specifikt forskningsuppgift. Du får således tillfälle att utforma din metod inför ditt uppsatsarbete.

Under kursen behandlas den betydelse metod har i historieforskningen. Fokus ligger på de metoder som starkt har bidragit till att definiera historia som vetenskaplig disciplin. Till exempel utnyttjandet av skriftlig källmaterial, men även metoder som hämtat inspiration utifrån som till exempel användning av kliometri och muntlig historia.

Arbetssätt

Undervisningen sker i form av seminarier och praktiska uppgifter. Du examineras genom aktivt deltagande på seminarier, praktiska uppgifter och skriftliga PM.