Vad ingår?

Närkontakt med en originaltext

Under kursen får du fördjupa dig i ett av de centrala verken i estetikens historia. Du får på så sätt närkontakt med en central originaltext och nutida kommentarer.

Undervisningen sker på heltid i form av föreläsningar och seminarier, med hemtentamen i form av essäskrivande som tentamensform.