Vad ingår?

Analysera rättviseproblem

En viktig del av kursen är att analysera rättviseproblem för att kunna föreslå förändringsinsatser och utveckla existerande metoder för att hantera dessa problem. I analysen och metodutvecklingen ingår att göra relevanta etiska bedömningar. I slutet av kursen formulerar du ett eget förslag till ett förändringsarbete inom ett valfritt område.

Undervisningen sker främst i seminarieform, där du själv tar ansvar för att förbereda och diskutera innehållet på kursen. Det är cirka två seminarier per vecka där du genomför olika skriftliga och muntliga uppgifter. Kursen är en del av magisterprogrammet i genusvetenskap med inriktning mot förändringsarbete. Du läser därför kursen tillsammans med magisterstudenterna.