Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.selänk till annan webbplats.

Public Law: European Law, Advanced Level

Behörighetskrav:

Bachelor’s degree including 90 credits in Public Law or equivalent. Additionally, English 6 or equivalent

Urval:

On the basis of previous university credits. Between 30 and 285 credits may be taken into account.