Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.se Länk till annan webbplats..

Offentlig rätt med europeisk inriktning, avancerad nivå

Behörighetskrav:

90 högskolepoäng i offentlig rätt eller motsvarande. Gymnasiekurs Engelska 6 eller motsvarande

Urval:

Mellan 30 och 285 högskolepoäng