Moas båge

Självständigt arbete i pedagogik

Kurs

Självständigt arbete i pedagogik

15 hp

Vår

50%

Campus

I kursen genomför du en vetenskaplig undersökning som presenteras i en skriftlig uppsats. Kursen ger förtrogenhet med den vetenskapliga arbetsprocessen utifrån en för pedagogikämnet relevant problemformulering och inkluderar samtliga faser av en empiriskt eller teoretiskt grundad forskningsprocess.

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.