Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna. Om du befinner dig i högskolans lokaler, tänk på att hålla avstånd till andra. För att minska smittspridningen har vi valt att stänga alla grupprum i biblioteket.

Uppdaterad:

2020-04-08

kl. 10:19

Stäng meddelande

Din framtid!

Arbeta med människor och gör skillnad på individ- och samhällsnivå

Efter magisteruppsatsen har du utvecklat din förmåga att problematisera och analysera komplexa fenomen kopplat till socialt arbete. Du har fördjupad din kunskap i evidensbaserat socialt arbete. Vilket ger dig en spetskompetens för socialt arbete. Efter magisterstudier har du även behörighet att söka till forskarutbildningen i socialt arbete.

Med en examen i socialt arbete har du breda möjligheter på arbetsmarknaden. Du kan till exempel arbeta inom kommunal socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola, barn- och ungdomspsykiatri och kriminalvård. Din kompetens är även användbar i andra typer av tjänster. Till exempel inom bostadsföretag, arbetsmarknadscentrum och ideell sektor.

En akademisk examen inom sociala frågor ger dig möjlighet att göra skillnad ute i samhället.