Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna. Om du befinner dig i högskolans lokaler, tänk på att hålla avstånd till andra. För att minska smittspridningen har vi valt att stänga alla grupprum i biblioteket.

Uppdaterad:

2020-04-08

kl. 10:19

Stäng meddelande

Varför ämnet?

Utveckla en spetskompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden

Kursen vänder sig främst till dig som har läst termin sju på Socionomprogrammet med storstadsprofil. Kursen har ett tydligt fokus på det urbana sociala arbetet, som också är ämnets forskningsprofil.

Evidensbaserat socialt arbete i urbana miljöer är en allt mer efterfrågad kompetens. Det innebär att du, vid beslut om sociala insatser, medvetet och systematiskt använder dig av flera kunskapskällor. Genom en magisteruppsats får du fördjupad dig inom detta område. Det ger dig en efterfrågad kompetens när du ska ut på arbetsmarknaden.

Ämnet Socialt arbete omfattar studier av social utsatthet. Det inkluderar dess orsaker och konsekvenser för individer, grupper och samhällen. Ämnet fokuserar även på studier av det sociala arbetets praktik. Vilket bland annat innefattar inventioner på individuell, organisatorisk och samhällelig nivå.

På Södertörns högskola är ämnet tvärvetenskapligt. Det innebär att studier i Socialt arbete inkluderar andra ämnen än enbart socialt arbete. Du studerar även sociologi, statsvetenskap, socialrätt, psykologi och epidemiologi inom ramen för socialt arbete.

Ämnet fokuserar på urbana frågor vilket går i linje med ämnets program – Socionomprogrammet med storstadsprofil. Andra teman som förekommer är barn och unga, skolan och det civila samhället. Du får bland annat undersöka studier av insatser som syftar till att mildra, undanröja och förebygga social utsatthet.