Skrivbordsstolar och bord.

Fördjupa dig inom flera sociologiska teman

Kurs

Sociologisk teori och aktuell forskning

7.5 hp

Vår

100%

Campus

Vill du fördjupa dig i aktuell sociologisk forskning? Lär dig mer om hur olika sociala processer format dagens samhälle. Kursen syftar till att du ska fördjupa dina kunskaper inom sociologisk forskning. Du lär dig om sociologiska teorier och begrepp och presenteras för inflytelserika teoretiska strömningar både i Sverige och internationellt.

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Användbar kunskap för samhällets alla branscher och fält För dig med intresse för sociala frågor som social och ekonomisk ojämlikhet, segregation eller socialt hållbar samhällsutveckling är sociologi ett värdefullt ämne att studera. Sociologer arbetar i många olika branscher och inom en mängd olika yrken. Genom att studera sociologi kan du vidareutvecklas till allt ifrån trend- och omvärldsanalytiker, utredare och opinionsmätare till gymnasielärare, personalchef och journalist. Studier inom sociologi innebär en bred kunskap om det svenska samhället med insyn i processer och strukturer inom ett flertal samhällsområden. Sociologi är med andra ord användbart inom många branscher och är alltid något du kommer ha nytta av. Läs om ämnets forskning
Fördjupa dig i sociologisk teori och aktuella forskningsområden Hur är samhället möjligt? Hur har olika sociala processer format dagens samhälle? Det är de två mest centrala frågor som sociologiska teoretiker har försökt besvara. Ur dessa försök har det formats en rad olika sociologiska skolor, traditioner och begrepp. Bland annat strukturalism, symbolisk interaktionism och postmodernism. Du får under kursen fördjupa dig i dessa teman inom det sociologiska forskningsområdet. Kursens syfte är att du fördjupar dina tidigare kunskaper inom sociologisk teoribildning, samt centrala och aktuella forskningsområden. Du presenteras för, och diskuterar, några inflytelserika teoretiska strömningar på både den internationella och skandinaviska arenan. Arbetssätt Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Du examineras dels genom aktivt deltagande på seminarier, dels genom individuella skriftliga inlämningsuppgifter.
Samhällsförändring börjar med kunskap Sociologi är ämnet för dig som är intresserad av samhällsfrågor. Som vetenskap behandlar sociologi alla aspekter av samhället. Sociologi försöker förklara sociala skeenden och konsekvenser av människors relationer och handlingar. När du studerar sociologi lär du dig att kritiskt reflektera kring olika företeelser i samhället och se sambanden mellan dem. Politik och ekonomi, arbetsmarknad och arbetsliv, ideologi och religion är exempel på några ämnen som diskuteras. Genom att läsa sociologi blir du rustad med kunskaper om samhällsanalys och du får träna på att göra egna undersökningar om samhällslivets olika aspekter. Detta genom exempelvis att genomföra enkäter, lära dig intervjutekniker och analysera datamaterial med hjälp av olika statistiska metoder. Sociologiämnet har en viktig och kreativ forskningsmiljö med flera forskningscentra knutna till ämnet. Centrala forskningsområden är bland annat frågor om samhällets politisk och sociala organisering, sociala hållbarhet i socio-ekonomiskt utsatta områden, med mera. Forskarna deltar nära i utbildningen vilket gör att du som student får ta del av spännande och aktuell forskning som bedrivs inom ämnet. Du kan läsa sociologi som ett fristående ämne men kan också välja det som huvudämne inom flera olika program. Det finns även möjlighet att läsa vidare efter grundnivå och få en magister-, master- eller doktorsexamen i sociologi på högskolan.