Vad ingår?

Fördjupa dig i sociologisk teori och aktuella forskningsområden

Hur är samhället möjligt? Hur har olika sociala processer format dagens samhälle? Det är de två mest centrala frågor som sociologiska teoretiker har försökt besvara. Ur dessa försök har det formats en rad olika sociologiska skolor, traditioner och begrepp. Bland annat strukturalism, symbolisk interaktionism och postmodernism. Du får under kursen fördjupa dig i dessa teman inom det sociologiska forskningsområdet.

Kursens syfte är att du fördjupar dina tidigare kunskaper inom sociologisk teoribildning, samt centrala och aktuella forskningsområden. Du presenteras för, och diskuterar, några inflytelserika teoretiska strömningar på både den internationella och skandinaviska arenan.

Arbetssätt

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Du examineras dels genom aktivt deltagande på seminarier, dels genom individuella skriftliga inlämningsuppgifter.