Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna. Om du befinner dig i högskolans lokaler, tänk på att hålla avstånd till andra. För att minska smittspridningen har vi valt att stänga alla grupprum i biblioteket.

Uppdaterad:

2020-04-08

kl. 10:19

Stäng meddelande

Vad ingår?

Fördjupa dig i sociologisk teori och aktuella forskningsområden

Hur är samhället möjligt? Hur har olika sociala processer format dagens samhälle? Det är de två mest centrala frågor som sociologiska teoretiker har försökt besvara. Ur dessa försök har det formats en rad olika sociologiska skolor, traditioner och begrepp. Bland annat strukturalism, symbolisk interaktionism och postmodernism. Du får under kursen fördjupa dig i dessa teman inom det sociologiska forskningsområdet.

Kursens syfte är att du fördjupar dina tidigare kunskaper inom sociologisk teoribildning, samt centrala och aktuella forskningsområden. Du presenteras för, och diskuterar, några inflytelserika teoretiska strömningar på både den internationella och skandinaviska arenan.

Arbetssätt

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Du examineras dels genom aktivt deltagande på seminarier, dels genom individuella skriftliga inlämningsuppgifter.