Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.se Länk till annan webbplats..

Strategic Thinking

Behörighetskrav:

Kandidatexamen inklusive 90 högskolepoäng inom samhällsvetenskap. Engelska 6 eller engelska B eller motsvarande kunskaper.

Urval:

Mellan 30 och 285 högskolepoäng