Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.se Länk till annan webbplats..

Tourism Studies: City Tourism

Behörighetskrav:

Kandidatexamen med minst 60 högskolepoäng i huvudområdet Turismvetenskap samt gymnasiekurs En B eller motsvarande

Urval:

Mellan 30 och 285 högskolepoäng