Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.se Länk till annan webbplats..

Antigypsyism in Comparison with Afrophobia, Antisemitism, Islamophobia and Anti-Sami Racism II, Essay

Behörighetskrav:

30 credits within Social Science or Humanities, as well as Antigypsyism in comparison with Afrophobia, antisemitism, Islamophobia and anti-Sami racism I or equivalent. English 6 or equivalent.

Urval:

On the basis of previous university credits. Max. 165 credits may be taken into account.