Vad ingår?

Analysera och utveckla strategier för att motverka antiziganism

Antiziganism är ett ämne av växande betydelse. Denna kurs undersöker konceptet och fenomenet antigypsyism genom jämförelser som klargör dess likheter och skillnader med andra former av rasism: Afrofobi, antisemitism, islamofobi och antisamisk rasism. Du kommer kritiskt att diskutera och tillämpa ovanstående termer för att beskriva historiska och aktuella fenomen, samt problematisera olika definitioner av rasism. Nyckelfrågor inom forskningsområdena rasism, afrofobi, antisemitism, antiziganism, islamofobi och antisamisk rasism behandlas, och du kommer att få specifik kompetens i att analysera antiziganism och utveckla motstrategier.

Undervisningen bedrivs på distans i form av föreläsningar, gästföreläsningar och seminarier, med cirka två timmar lärarledd undervisning per vecka. Kursen bedöms genom skriftliga uppgifter och muntliga diskussionsövningar.