Aula

Tillämpa praktiska och teoretiska perspektiv i uppsatsform

Kurs

Antiziganism i jämförelse med afrofobi, antisemitism, islamofobi och antisamisk rasism II, uppsats

7.5 hp

Höst / Vår

50%

Distans

Denna distanskurs fokuserar på uppsatsskrivning om en specifik fråga inom antiziganism och afrofobi, antisemitism, islamofobi, antisamisk rasism eller rasism i allmänhet. Du kan välja att fokusera på historiska eller samtida händelser, skildringar inom konst eller populärkultur eller att jämföra mobiliseringar mot olika former av rasism.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.