Nedfälld stol i föreläsningssal.

Lär dig om antiziganismens roll i samhället – både idag och historiskt

Kurs

Antiziganism som historiskt och nutida fenomen

7.5 hp

Höst / Vår

50%

Distans

Vill du bredda din allmänbildning? Vill du förstå antiziganismens roll i samhället, både idag och historiskt? Kursen är för dig som vill lära dig mer om antiziganism. Du studerar antiziganism som fenomen och ges förståelse över antiziganismens historiska utveckling. Du får även studera hur antiziganismen kan komma till uttryck idag.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Kunskap om antiziganismen som begrepp och fenomen Efter studier har du kompetensutvecklats och gjort dig själv mer attraktiv på arbetsmarknaden. För dig som till exempel är lärare, socionom, polis eller journalist har du efter kursen en djupare förståelse av vad antiziganism faktiskt innebär. Du har en bred förståelse över antiziganism som begrepp, och dess huvuddrag både historiskt och i nutid. Du har kunskapen att identifiera och ge exempel på hur antiziganismen kan uttryckas i mediernas, konstens, litteraturens och skolans framställning av romer. Du har även fått en insyn i områdets forskningsfält. Läs om ämnets forskning
Förstå antiziganismens historiska utveckling och hur den kan komma till uttryck idag Under kursen lär du dig om begreppet antiziganism, samt antiziganism som historiskt och nutida fenomen. Du jämför antiziganismen med andra former av rasism, som exempelvis antisemitism. Kursen presenterar även dig för några teoretiska verktyg, som kan ge dig en djup förståelse av antiziganismens historiska utveckling och hur den kan komma till uttryck idag. Du får även diskutera några aktuella frågor inom forskningsfältet antiziganism. Kursen ger också några exempel på civilsamhällets politiska mobilisering mot antiziganism i Sverige och internationellt. Under kursen identifierar och analyserar du exempel på hur antiziganismen kan komma till uttryck i mediernas, konstens, litteraturens och skolans framställning av romer. Du får också diskutera hur det sammanhänger med romers sociala position. Arbetssätt Denna kurs ges både på campus och på distans. Om du läser kursen på campus består undervisningen av föreläsningar och fördjupande seminarier. Du examineras genom aktivt deltagande under seminarierna och genom ett individuellt arbete som redovisas skriftlig och muntligt. Om du läser kursen på distans utgörs undervisningen av dels bild- och textmaterial, dels genom obligatoriskt deltagande i skriftliga diskussioner. Du behöver endast ha tillgång till dator och internet.
Lär dig mer om antiziganismens roll och hur den kommer till uttryck idag Är du modersmålslärare i romani chib, journalist, polis eller socionom och vill utveckla förståelse över antiziganismens roll i samhället? Kursen introducerar dig för begreppet antiziganism. Du studerar antiziganismens roll i samhället både ur ett historiskt och nutida perspektiv. Du lär dig urskilja hur antiziganismen kommer till uttryck i mediernas, konstens, litteraturens och skolans framställning av romer. Du är också med och diskuterar hur det hänger samman med romers sociala position. Under kursen lär du dig mer om civilsamhällets politiska mobilisering mot antiziganism i Sverige och internationellt. Antiziganism jämförs med andra former av rasism, som antisemitism. Genom kursen får du ta del av den aktuella debatten och en introduktion till aktuella samhällsfrågor inom forskningsfältet antiziganism.