Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna. Om du befinner dig i högskolans lokaler, tänk på att hålla avstånd till andra. För att minska smittspridningen har vi valt att stänga alla grupprum i biblioteket.

Uppdaterad:

2020-04-08

kl. 10:19

Stäng meddelande

Vad ingår?

Studera det arbetsrättsliga regelsystemet, och förhållandet mellan svensk och internationell arbetsrätt

Genom kursens moment får du insyn i det arbetsrättsliga regelsystemet och studerar förhållandet mellan den svenska arbetsrätten och den internationella arbetsrätten. Du introduceras för grundläggande begrepp inom området, lär dig att beskriva de olika delarna och får förståelse för lagarnas tillämpning i olika situationer.

Du får förståelse för arbetsgivarens, arbetstagarens och fackliga organisationers ställning på arbetsplatsen och dess samverkan.

Arbetssätt

Kursen ges på heltid och innehåller cirka sex till åtta timmar lärarledd tid i veckan. Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier, utöver det förekommer ett flertal obligatoriska moment där du ska genomföra både skriftliga och muntliga rättsutredningar. De obligatoriska uppgifternas utförs delvis individuellt och delvis i grupp. Du examineras genom en salstentamen, inlämningsuppgifter och aktivt deltagande på seminarier.

Du studerar tillsammans med ungefär 60 andra studenter och delas in i mindre grupper inför både seminarier och gruppuppgifter.