Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.selänk till annan webbplats.

Arkivpedagogik

Behörighetskrav:

Fullgjorda studier i Arkivvetenskap A och Arkivvetenskap B om vardera 30 högskolepoäng

Urval:

Mellan 1 och 165 högskolepoäng