Vad ingår?

Få insyn i en arkivaries arbete

Under kursen Arkivvetenskapligt projekt och praktik studerar du praktiska och teoretiska teman inom det nutida arkivväsendet. Om du är intresserad av att se hur arbetslivet kan se ut för en arkivarie är detta en utmärkt kurs som innehåller flera spännande och relevanta moment.

Kursen är uppdelad i tre delar. Först läser du en delkurs i Arkivpedagogik – som även ges som fristående kurs. Sedan följer en 10 veckors lång praktik där du förväntas omsätta dina kunskaper i praktiken. Avslutningsvis får du genomföra ett självständigt projektarbete inom arkivområdet. Genom hela kursen diskuteras aktuella frågor inom arkivsektorn och yrkeslivet för arkivarier.

En förutsättning för att gå kursen är att du sökt och ordnat en praktikplats som har godkänts av kursansvarig lärare.

Arbetssätt:

Under kursen förväntas du att vara på plats på högskolan cirka en till tre gånger i veckan. Däremot kräver praktiken närvaro på en arbetsplats under hela 10-veckorsperioden. Undervisningen sker främst genom seminarium. Du examineras både skriftligt och muntligt, samt genom deltagande i seminarier.