Aula

Lär dig analysera samtida barn- och ungdomslitteratur

Kurs

Att läsa Almapristagarna: Etik och miljö i internationell barn- och ungdomslitteratur

7.5 hp

Höst / Vår

25%

Distans

Kursen behandlar verk av mottagare av Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA) instiftat 2002, med en internationell ingång till samtida barn- och ungdomslitteratur. Du lär dig analysera text, bild och muntligt berättande med särskild uppmärksamhet på gestaltningar av aktuella samtidsfrågor om etik och miljö.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Arbeta med ett kritiskt öga inom kulturens alla grenar Efter genomgången kurs har du spetskompetens i att tolka komplex barnlitteratur och hur den gestaltar angelägna samhällsfrågor om etik och miljö. Att studera litteraturvetenskap ger dig förmåga att granska litteratur kritiskt och utifrån många olika perspektiv. Sådana insikter blir allt viktigare i samhället och kunskaperna är användbara inom en mängd olika fält, såsom skola och utbildning, på det konstnärliga området såväl som i förlagsvärlden, inom medieyrken eller på myndigheter med koppling till kulturområdet. Även kritiker, skribenter och forskare inom estetiska ämnen har nytta av att ha studerat litteraturvetenskap.
Lär dig tolka komplexa bilderböcker och barnromaner Att läsa Almapristagarna är en nätbaserad distanskurs. Den har fokus på etik och miljö i prisbelönta bilderböcker och barnromaner som är utgivna såväl nationellt som internationellt. Du fördjupar dina kunskaper i barnlitteratur av exempelvis Jacqueline Woodson, Kitty Crowther, Shaun Tan och Eva Lindström. Den komplexa relationen mellan text och bild samt hur den inverkar på kommunikationen med läsaren är särskilt intressant. Du får även en ökad förståelse för etiska aspekter i såväl läsartilltal som berättelsernas innehåll liksom för miljöns funktion i barnlitteraturen. Du tolkar och diskuterar frågor som rör nämnda aspekter och utvecklar en spetskompetens i din förmåga att tolka komplexa texter skrivna för barn. Arbetssätt Kursen är en nätbaserad distanskurs som går på kvartsfart. Det innebär att du inte har föreläsningar eller seminarier på campus. Kursen består av fyra delar och varje del innehåller en inspelad introduktion till blocket och aktuellt undervisningsplan samt examinationsuppgifter. Undervisningen bedrivs genom självstudier och samtliga examinationer får lärarrespons. Kursen examineras genom deltagande i gruppdiskussioner och inlämning av individuella skrivuppgifter. Cirka 50 studenter antas till kursen och ni delas in i mindre grupper för diskussionsuppgifter.
Granska litteratur ur ett samhällsaktuellt perspektiv Att läsa Almapristagarna lär dig tolka bilderböcker och barnromaner med speciellt fokus på hur den behandlar frågor om etik och miljö. Du lär dig om internationellt uppmärksammad barnlitteratur och får särskild förståelse för sambandet mellan text och bild. I ämnet litteraturvetenskap studerar du litterära texter i ordets vidaste bemärkelse, från litteraturens första skede fram till idag. Litteratur innefattar inte bara romaner och dikter utan också bilderböcker, pjäser och teoretiska texter. Även film, teater och dataspel kan studeras litteraturvetenskapligt. Att studera något litteraturvetenskapligt innebär att du läser litteraturen både mot bakgrund av deras historiska sammanhang och utifrån moderna, kritiska perspektiv. Litteraturvetenskap riktar sig till dig som är intresserad av litteratur i allmänhet och av att läsa den kritiskt i synnerhet. Det finns en stark samhällsanknytning inom ämnet, då litteratur alltid behandlar frågor om samhället, relationer och makt. Äldre litteratur ger oss perspektiv på nutida samhällsfrågor och ger oss möjlighet att undersöka dessa historiskt och kritiskt. Kurserna i litteraturvetenskap på Södertörns högskola har växt fram ur genusteori och har därför en stark koppling till moderna kritiska perspektiv som genusteori, queerteori och postkolonial teori. I ämnet litteraturvetenskap på Södertörns högskola ingår momentet Skapande svenska där du får möjlighet att koppla ditt eget skrivande till de texter som läses, och diskutera dessa tillsammans med dina kurskamrater.