Stol med bokhyllor i bakgrunden.

Hur tar vi hand om vårt kulturarv inför framtiden?

Kurs

Bevara och tillgängliggöra samlingar och arkiv

7.5 hp

Bevara och tillgängliggöra arkiv och samlingar är en introduktionskurs. Under kursen får du en överblick över hur man arbetar med att hantera och förmedla arkiv och samlingar. Du får insikt i hur man med hjälp av sökmedel, digitalisering, utställningar och webbpublicering tillgängliggör arkiv och samlingar för samhället.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Samhällsnyttig utbildning med goda jobbmöjligheter Är du intresserad av att arbeta med informationshantering och research? Arbetsmarknaden för utbildade arkivarier är god och efterfrågan ökar. Det finns ett mycket stort antal arkiv i Sverige och arkivarier behövs på en mängd olika arbetsplatser. Du kan arbeta på myndigheter, i kommuner och landsting, på museum eller fackförbund för att nämna några exempel. Vad gör tidigare studenter nu? Bland tidigare studenter är yrken som arkivarie, registrator och verksamhetsutvecklare vanligt. Ämnet är även användbart om du är intresserad av släktforskning. Läs om ämnets forskning
Introduktion i hur man vårdar och hanterar samlingar och arkiv En stor del av vårt kulturarv består av arkiv och samlingar av olika föremål inom olika kulturinstitutioner. Under kursen får du en övergripande bild av hur detta kulturarv hanteras för att bevaras långsiktigt och hur det görs tillgängligt. Du får insikt i hur man med hjälp av sökhjälpmedel, digitalisering, utställningar och webbpublicering tillgängliggör arkiv och samlingar för samhället. Arbetssätt Undervisningen innehåller cirka två timmar lärarledd tid i veckan, övrig tid förväntas du studera självständigt. Undervisningen består av seminarium och du examineras genom en hemtentamen.
För dig med brinnande intresse för information och research / För dig som vill arbeta för ett tillgängligt informationssamhälle / Bevara historien och vårda framtiden med digital kompetens / Använd historia och digital kompetens för att lösa aktuella samhällsfrågor Arkivvetenskap är en unik tvärvetenskap där historieämnet samspelar med nutida digital kompetens för att täcka alla delar av informationshantering. Arkivarier finns på många olika platser, både inom det offentliga och det privata: på myndigheter, i kommuner, på landsting, företag, museer, fackförbund med mera. Efterfrågan på välutbildade arkivarier ökar stadigt. Vi lever i ett informationssamhälle och med arkivvetenskap lär du dig beskriva, vårda, bevara och ordna arkiv – både fysiska och digitala. På Södertörns högskola arbetar du med allt från att sätta metadata på digitala filer till det paleografiska tolkandet av en 1700-talsskrift. Du får diskutera och resonera kring frågan om hur vi bäst ordnar information för framtiden. Vilka lagar och regler måste vi förhålla oss till? Ämnet knyter även an till frågor rörande demokrati, integritet och spårbarhet. Har du intresse av att arbeta med informationshantering eller research är arkivvetenskap ett väldigt nyttigt ämne att studera. Ämnet är även användbart om du är intresserad av släktforskning. Kursen är för dig som är intresserad av ämnet, eller arbetar nära eller med arkiv och samlingar och vill utveckla dina kunskaper. Du kan även läsa kursen som en del av en examen om du vill arbeta inom kulturområdet.