Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.selänk till annan webbplats.

Bevara och tillgängliggöra samlingar och arkiv

Behörighetskrav:

Fullgjord A-, B- och C-kurs om vardera 30 högskolepoäng, samt examensarbete inom något huvudområde.

Urval:

Mellan 1 och 165 högskolepoäng